Vakoilutapauksen selvittely ei mennyt yleisen tietosuoja-asetuksen eli gdpr:n mukaisesti ja apulaistietosuojavaltuutettu antoi asiasta huomautuksen ulkoministeriölle.