Kyberriskien tunnistamisessa päästään aiempaa nopeampaan tiedonkeruuseen ja arviointiin, kun päästään hyödyntämään neuromorfisia suorittimia, jotka on rakennettu jäljittelemään ihmisaivoja.