Puhelimissa, tietokoneissa ja muussa kuluttajaelektroniikassa yleisesti käytetyt litiumioniakut ovat kevyitä ja tehokkaita. Niillä on kuitenkin tunnetusti yksi keskeinen haitta: aika ajoin ne syttyvät itsestään tuleen.

Nyt professori Ping Liun johtamat tutkijat Kalifornian yliopistosta (UC San Diego) ovat keksineet tähän ongelmaan lupaavan ja yksinkertaisen ratkaisun. Asiasta kertoo yliopiston lehdistötiedote.

Litiumioniakkujen itsesyttymisen tärkein mekanismi on oikosulku. Liun mukaan tämä johtuu tyypillisessä tapauksessa anodille eli akun negatiiviselle navalle vähitellen kasvavista dendriiteistä eli terävistä havunneulasen kaltaisista kiteistä.

Jos nämä kiteet puhkaisevat akun napoja erottavan huokoisen kalvon, navat pääsevät kosketuksiin keskenään, mistä syntyy oikosulku ja mahdollinen tulipalo.

Konseptuaalisella tasolla ajatellen ongelman voisi ratkaista kahdella tavalla. Joko oikosulkujen muodostuminen estetään tavalla tai toisella, tai vaihtoehtoisesti oikosulun vaikutuksia pyritään hillitsemään.

Liu kollegoineen valitsi jälkimmäisen idean. He optimoivat napoja erottavan kalvon rakennetta siten, että dendriitit eivät pääse puhkaisemaan sitä yhtäkkisesti, vaan akku hajoaa vähitellen turvallisesti noin 20–30 lataussyklin aikana.

Ominaisuus perustuu puolijohtavaan hiilinanoputkista valmistettuun kerrokseen kalvon toisella puolella. Koska puolijohteet nimensä mukaisesti johtavat sähköä hieman mutta eivät kovin paljon, anodin ja katodin välinen vuotovirta alkaa vähäisenä, kun dendriitit koskettavat nanoputkikerrosta.

Liu vertaa uutta ratkaisua tulvapadon ylivuotokanavaan, joka vapauttaa vesimassat vähitellen, padon äkillisen murtumisen sijasta.

Liun mielestä hänen ryhmänsä kehittämä ratkaisu on parempi vaihtoehto kuin vahva kalvo, joka yrittäisi kestää dendriittien paineen kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Kalvon näet täytyy olla huokoinen, jotta akun elektrolyytin eli ”akkumehun” ionit pääsisivät kulkemaan sen läpi. Tämä rajoittaa käytettävissä olevien materiaalien vahvuutta.