Helsingin kaupungin palkkakaaoksesta tehty ulkopuolinen selvitys paljasti neljä keskeistä ongelmaa Sarastian järjestelmän käyttöönotossa. Kaupunki