Kolmanneksi suosituimmaksi suoritinarkkitehtuuriksi x86-maailman ja armin oheen pyrkii kovaa vauhtia risc-v. Sellaiseen perustuu StarFive-yhtiön