Huoneenlämpötilassa suprajohtava materiaali on löydetty, uutisoi Nature News keskiviikkona 14. lokakuuta. Tällaista ainetta on etsitty vuodesta 1986 alkaen, kun niin sanotut korkean lämpötilan (noin –150 °C) keraamiset suprajohteet keksittiin.

Rochesterin yliopiston Ranga P. Diazin johtaman yhdysvaltalaisen tutkimusryhmän materiaali pysyy suprajohteena eli johtaa sähköä täydellisesti ilman vastusta aina +15 celsiusasteeseen asti.

Käytännön sovelluksia tälle läpimurrolle, joka saattaa hyvinkin olla lähivuosina fysiikan Nobel-palkinnon arvoinen, ei ole kuitenkaan heti odotettavissa. Aine nimittäin ei esiinny normaalissa paineessa, vaan vaatii koossa pysyäkseen noin 270 gigapascalin eli noin 2,7 miljoonan ilmakehän paineen.

Valtava paine kohdistettiin näytteeseen timanttialasimella, kuten korkean paineen materiaalitutkimuksessa tavallista on.

Korkea paine on haitannut myös aineen täsmällisen rakenteen tutkimista, eikä esimerkiksi sen tarkkaa kemiallista kaavaa vielä tiedetä.

Tunnettua on, että aine muodostuu metaanista (CH4) ja rikkivedystä eli vetysulfidista (H2S) äärimmäisen korkeissa paineissa. Röntgenanalyysitekniikat – jotka näkisivät timanttialasimen läpi – eivät kuitenkaan erota vetyatomien sijaintia kiteessä.

Edellinen vastaava läpimurto tapahtui vuonna 2018, kun lantaanidekahydridin (LaH10) osoitettiin pysyvän suprajohtavana 23 pakkasasteen lämpötilaan asti. Vetysulfidin suprajohtavuus hillittömissä paineissa puolestaan havaittiin 2015.

Jos jonakin päivänä löydetään huoneen lämpötilan suprajohde, joka pysyy koossa normaalissa paineessa, keksintö mullistaa täydellisesti sähkötekniikan, erityisesti sähkön siirron.

Tutkijoiden tieteellinen raportti on julkaistu Nature-lehdessä.