Hallituksen nyt eduskunnalle antaman esityksen on tarkoitus tulla voimaan 20. joulukuuta 2020. Uudistuksella pannaan täytäntöön useampia EU-direktiivejä, koskien audiovisuaalisia mediapalveluja ja sähköisen viestinnän säännöstöä. Lisäksi mukana on 5g-verkkoihin liittyviä uudistuksia.

Mobiililiittymäsopimusten enimmäiskesto esitetään lyhennettäväksi nykyisestä 24 kuukaudesta 12 kuukauteen. Tämä helpottaisi kuluttajien mahdollisuuksia vaihtaa operaattoria. Lisäksi operaattoreille tulee velvollisuus tarjota käyttäjilleen tapa tarkistaa, milloin määräaikainen liittymäsopimuskausi päättyy.

Tulevaisuudessa yritykset eivät voi laskuttaa asiakaspalvelunsa tilaajanumeroihinsa soittamisesta lisämaksua. Muutos tulisi voimaan joulukuussa 2022.

Hallitus esittää samalla yleispalvelulaajakaistan vähimmäisnopeuden nostoa viiteen megabittiin sekunnissa. Tällä hetkellä yleispalveluyrityksen asemassa olevan operaattorin on tarjottava jokaiseen vakinaiseen asuinpaikkaan kohtuuhintainen ja laadukas yhteys, jonka nopeus on vähintään kaksi megabittiä sekunnissa.

Lakiesityksen mukaan television ääni- ja tekstitysvelvoitteet laajenisi koskemaan osittain myös verkossa toimivia televisionkaltaisia tilausohjelmapalveluja. Samalla laki puuttuisi ala-arvoisiin tekstityksiin ja dubbauksiin asettamalla laatuvaatimuksen selkeydestä ja ymmärrettävyydestä.

Uutena velvollisuutena verkkopalvelujen tulisi edistää eurooppalaisten sisältöjen hankkimista käyttäjilleen.

Lisäksi esimerkiksi lastensuojeluun liittyvät lait koskisivat jatkossa osin myös videonjakoalustoja.

Operaattoreiden tulisi ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle vanhojen verkkojensa, kuten kupariyhteyksien, käytöstä poistamisesta tai korvaamisesta kuusi kuukautta etukäteen. Jos alue meinaisi jäädä ilman verkkoa, voisi virasto velvoittaa jonkin operaattorin rakentamaan korvaavan verkon.

Lakiin lisättäisiin operaattoreille mahdollisuus jatkaa verkkotoimilupien voimassaoloa ilman taajuushuutokauppaa. Esitys turvaisi yrityksille niiden verkkoihinsa jo tekemiä investointeja.

Liikenne- ja viestintäviraston myöntämän radioluvan nojalla voisi harjoittaa vähäistä teletoimintaa esimerkiksi satamassa, tehdasalueella tai rajatulla asuinalueella kuten kaupunginosassa.

5g-tukiasemien rakentaminen helpottuisi lakimuutoksen myötä: pienalueen 5g-tukiaseman sijoittamiseen tai käyttöönottoon ei tarvittaisi viranomaisen myöntämää lupaa.

Operaattorit myös velvoitettaisiin poistamaan laitonta sisältöä verkosta, jos verkkopalveluntarjoajaa ei tavoiteta.

Lakiesityksellä pantaisiin täytäntöön EU:n 5g-verkkojen turvallisuuteen liittyvän yhteisen keinovalikoiman toimenpiteet, jotka koskevat viestintäverkon kriittisten osien suojaamista. Verkon turvallisuuden vaarantavien laitteiden käyttäminen verkossa kiellettäisiin ja lakia sovellettaisiin myös tiettyihin erillisverkkoihin.

Viestintäverkkojen turvallisuutta seuraamaan perustettaisiin uusi verkkoturvallisuuden neuvottelukunta, jossa olisi mukana viranomaisia ja telealan yrityksiä.

Nykyisten vaaratiedotuskanavien rinnalle esitetään sovelluksen kautta tapahtuvaa vaaratiedottamista.

Lisäksi esitetään, että uusiin autoihin asennettavien radiovastaanotinten tulisi vastaanottaa ja toistaa fm- ja dab-lähetyksiä.