Tulevaisuus kuuluu tunnetusti nuorille. Niinpä digipalveluja tarjoava ServiceNow on ottanut asiakseen selvittää sitä, mitä 18-22-vuotiaat nuoret odottavat työelämältä. Valtaosa eli 69 prosenttia töissä jo olevista nuorista uskoo teknologian auttavan heitä töissä yhtä paljon kuin vapaa-ajallakin.

Z-sukupolvi odottaa työ- tai harjoittelupaikoiltaan paljolti samoja asioita kuin heitä vanhemmatkin palkolliset. Nuorten töiden toivelistalla kolmen kärjessä ovat mahdollisuus ammatillisen kasvuun (37 %), kiinnostava työ (29 %) ja hyvä palkka (26 %).

Yhdysvaltalainen ServiceNow haastatteli "Gen Zs and the Future of Work" -nimisessä tutkimuksessaan yli 400 töissä jo käyvää tai työelämän ulkopuolella olevaa nuorta henkilöä.

Viestintä ja palaute ovat tärkeitä

Päin vastoin kuin moni yritysjohtaja luulee, nykynuorille on tärkeää päästä puhumaan asioista kasvotusten päälliköiden kanssa. Näin sanoo 83 prosenttia vastaajista, kun sähköposti pomojen kanssa riittää alle puolelle nuorista.

Viestinnän keinot vaihtelevat sen mukaan, kenen kanssa keskusteluja käydään. Tekstiviestien, sähköpostien ja puhelujen suosio riippuu siitä, ollaanko yhteyksissä johtajien ja päälliköiden vai toisten työntekijöiden kanssa.

Työstä saatava palaute on erittäin tärkeää nuorille. Vastaajista 57 prosenttia odottaa pomon kommentteja usein, mieluiten monta kertaa viikossa. Vain puolet johtajista suostuu palautteen antamiseen tähän tahtiin.

Palautteen merkitystä kuvaa sekin, että seitsemän nuorta kymmenestä pitää "rakentavaa arvostelua" ensiarvoisen tärkeänä töissä menestymiselle. Eikä mikään ihme, että 59 prosenttia pitää pikku bonusta sopivana tapana, jolla pomo voi osoittaa tyytyväisyytensä hyvästä suorituksesta.

Nuorten mielestä pomojen antama palaute auttaa heitä ymmärtämään sen, millä alueilla heidän pitää parantaa osaamistaan.

Nuorilla on opittavaa ja opetettavaa

Z-sukupolven edustajat haluavat oikoa eräitä väärinkäsityksiä, joita vanhemmilla ikäryhmillä heistä on. Vanhemmat pitävät nuoria tyypillisesti itsekeskeisenä ja etuoikeutettuna joukkona, jonka älypuhelimiaan räpläävät edustajat eivät halua sitoutua henkilökohtaiseen kanssakäymiseen.

"Kaikki ikäluokat leimaavat muita joillakin tavoilla. Me olemme yritteliästä ja teknologisesti natiivia porukkaa. Muistutamme myös siitä, että mekin kaipaamme kontakteja kasvotusten. Ja kuten edeltävätkin ikäluokat, myös meillä on omat, tärkeät ja yksilölliset elämänarvomme", ServiceNow´n palveluksessa Piilaaksossa olevat nuoret kirjoittavat blogissaan.

Bloggaajat Bryanna Fuller, Thomas Vickers ja Adam Golab lisäävät, että vanhemmat sukupolvet voivat oppia nuorilta paljon. Tällaisia asioita ovat muun muassa avomielisyys, ongelmien luovat ratkaisut sekä digiteknologian ja sosiaalisen median käyttö töissä.

Kolmikko huomauttaa siitä, että kyselyssä lähes puolet z-sukupolven edustajista uskoo pystyvänsä näyttämään vanhemmille sen, että töissä voi olla myös kivaa.

"Haluamme onnistua, mutta ymmärrämme sen, että joskus henkilökohtainen kontakti tärkein tapa olla yhteyksissä muiden kanssa", Fuller kirjoittaa blogissaan.

"Vaikka olemme ensimmäinen diginatiivi sukupolvi, emme silti ole mitään mobiiliriippuvaisia, jotka saavat vieroitusoireita ollessaan kännykästä erossa. Mutta mobiili antaa meille niin paljon lisäarvoa, että elämää ilman teknologiaa on vaikea kuvitella, ", Golab lisää.

Bloggareiden mukaan z-sukupolvi odottaa seuraavien viiden vuoden aikana käyttävänsä töissä paljon 5g-teknologiaa, iot:tä ja yhdistettyjä laitteita sekä yhä enemmän myös puettavaa elektroniikkaa.

Burnout vaivaa z-sukupolveakin

Muun työvoiman tavoin nuoretkin kärsivät stressistä ja työuupumuksesta. Kyselyssä melkein puolet oli uupunut kesken töiden viimeksi kuluneen vuoden aikana. Puolet on jopa harkinnut alan vaihtoa burnoutin takia.

Thomas Vickersin mielestä myös nuorten pitää löytää tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä.

"Tämän tasapainon löytäminen on ollut oman lyhyen työurani vaikein haaste, jota some on vielä vain pahentanut", Vickers bloggaa.

Sosiaalisen median paineilla hän tarkoittaa sitä, että nuoret ovat niin tottuneita eri tuuteista tulevaan palautteeseen, että elämää ilman feedbackia on vaikea edes kuvitella.

Vickers kertoo lopettavansa kaiken muun heti, jos saa sähköpostia pomoltaan vaikka iltakymmeneltä.

"Tämä aiheuttaa päättymättömän ringin, jossa olen aina työmoodilla. Luulen, että muutkin samanikäiset tuntevat samalla tavalla", Thomas Vickers kuvailee always on -sukupolven meininkiä.