Suomessa vauhditetaan valokuidun rakentamista uuden toimiston avulla. Suomen kansallinen laajakaistatoimisto Broadband Competence Office Finland eli BCO Finland on osa Euroopan laajuista verkostoa, jonka tehtävänä on välittää tietoa ja hyviä käytäntöjä omalla alueellaan.

Toimiston nettisivut ovat osoitteessa laajakaistainfo.fi. Sivuilla välitetään tietoa laajakaistan rakentamisesta, tarjonnasta ja rahoitusmahdollisuuksista.

EU:n yhteisenä tavoitteena on saada nopea sadan megabitin yhteys kaikkiin kotitalouksiin vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä tavoite täyttyy vasta noin puolessa Suomen kotitalouk­sista.

Nopean laajakaistan eli useimmiten valokuidun tarjonnalla pyritään varmistamaan esimerkiksi yritysten toimintamahdollisuuksia myös syrjäseuduilla.

Laajakaistan rakentamista yritetään vauhdittaa myös uudella laajakaistastrategialla, joka valokuidun lisäksi sisältää langattomat teknologiat kuten 5g-yhteydet.

Suomessa laajakaistatoimistossa ovat mukana maa- ja metsätalous­ministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Maaseutuvirasto ja Viestintävirasto.