Operaattoreiden ja it-yritysten etujärjestö FiCom ei ole mielissään mahdollisuudesta, että Suomen valtio kehittäisi oman sähköisen tunnistautumismenetelmänsä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma haluaa kaikille Suomen kansalaisille ja maassa asuville mahdollisuuden käyttää sähköistä tunnistautumista. Pohdinnassa on myös, pitäisikö valtion itse kehittää tunnistusmenetelmä.

Valtiovarainministeriö on laatinut arviomuistion digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisestä. FiCom kommentoi muistiota omilla näkemyksillään: alalla on haasteita, mutta hallitusohjelman tavoitteisiin voitaisiin FiComin mielestä päästä helpommin ja kustannustehokkaammin yhteistyöllä nykyisten tunnistuspalveluntarjoajien kanssa.

Operaattorit tarjoavat tunnistautumisvälineitä mobiilivarmenteen muodossa.

FiComin mukaan valtion tunnistusvälineen luominen johtaisi määräävään markkina-asemaan. Operaattorit ja FiCom ovat lausunnon mukaan jo vuosia tuoneet esille esteitä valtion kehittämälle tunnisteelle.

Valtaosalla on tunnistautumiskeino käytössään

Rajat ylittävä tunnistaminen on ratkaistavissa kansalaisvarmennetta korottamalla, FiCom uskoo.

FiCom vetosi myös siihen, että kansalaiset eivät kyselyn mukaan koe suurta tarvetta uudelle tunnistautumisvälineelle.

Kuluttajilta ja yrityksiltä kysyttiin joulukuussa 2020 tunnistautumisen käytöstä ja toiveista valtiovarainministeriön teettämässä kyselyssä. 49 prosenttia vastaajista ei nähnyt tarvetta uudelle valtion tarjoamalle tunnistusvälineelle. 5 prosenttia vastaajista ei käytä sähköisiä asiointipalveluja ylipäänsä.

Vastaajista 98 prosentilla on pankin myöntämä verkkopankkitunnus. Mobiilivarmenne on 22 prosentilla, kansalaisvarmenne 6 prosentilla ja työnantajan työntekijälle myöntämä organisaatiovarmenne 7 prosentilla vastaajista.

Vain yhdellä prosentilla ei ollut käytössään mitään vahvaa sähköistä tunnistautumisvälinettä.