Valtiokonttorin eKuitti-pilotit alkavat loka-joulukuussa 2019, Valtiokonttori kertoo blogissaan.

”Valtion kanssa toimimisesta halutaan tehdä entistä sujuvampaa”, blogissa kerrotaan.

Pilotoinnissa etsitään ratkaisuja kuittien välittämiseksi verkkolaskujen tapaan. Tarkoitus on välittää kuitin tiedot digitaalisessa ja rakenteisessa eli koneen luettavassa muodossa. Näin taloushallinnon järjestelmiä voidaan päivittää tietojen pohjalta reaaliajassa.

Pilotissa pieni joukko virkamiehiä testaa kuitin välitystä ostotapahtumasta matka- ja kulunhallintajärjestelmään. Mukana olevat kauppiaat ja heidän palveluntarjoajansa voivat samalla testata, mitä kehitystä kuittitiedon välittyminen heiltä vielä vaatii.

Valtio siirtyy sähköisiin kuitteihin vuoteen 2025 mennessä. Blogissa kehotetaankin kaikkia mukaan ”kuittitalkoisiin” eli kehittämään ja pilotoimaan järjestelmiä, jotta eKuittia voitaisiin tarjota aikataulussa.

eKuitin tekninen ja toiminnallinen ohjeistus valmistui kesäkuussa päättyneen RTECO-hankkeen tuloksena.