Valtiovarainministeriö asetti viime viikolla Suomelle kansallisen tekoälyohjelman nimeltään AuroraAI. Vuoden 2022 loppuun jatkuvan ohjelman tavoitteena on luoda pohjaa sille, että palvelut ja ihmiset kohtaisivat toisensa jatkossa entistä paremmin tekoälyn avulla.

Ohjelman on tarkoitus etenkin vähentää niin sanottua luukulta toiselle juoksemista. Lisäksi AuroraAI pyrkii parantamaan julkishallinnon mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja vahvistamaan tekoälyn eettistä hyödyntämistä.

AuroraAI rahoitetaan Sanna Marinin hallituksen julkishallinnon digitalisaatioon tarkoitetusta 46 miljoonan euron määrärahasta, josta jaetaan rahaa moniin muihinkin projekteihin. Alun perin ohjelmalle toivottiin sadan miljoonan euron rahoitusta neljälle vuodelle.

Ohjelmassa kehitetään toimintamalli, jonka avulla julkishallinnon toimintaa voi järjestää tekoälyn avulla. Lisäksi rakennetaan AuroraAI-verkko, joka mahdollistaa eri alustoilla toimivien palvelujen keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteentoimivuuden. Verkko kytkee julkisen hallinnon organisaatioiden palvelut yhteen myös muiden sektorien toimijoiden palvelujen kanssa.

AuroraAI-verkon on tarkoitus olla hyödynnettävissä vuoden 2022 loppuun mennessä. Ohjelmassa rakennetaan myös osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisen kokonaisuus. Sen on tarkoitus tukea toimintamallin kehittämistä ohjelmakauden aikana ja käyttöönottoa tulevaisuudessa.

Kehittämistyö tapahtuu elämäntapahtumien kautta. Kun tietty elämäntapahtuma, kuten esimerkiksi työpaikan vaihto on toteutumassa, ihminen saa automaattisesti tarjolle niin julkisen, yksityisen kuin järjestöjenkin palveluita, jotka tukevat siirtymistä työstä työhön ilman erillistä työttömyysjaksoa.

Beetaversio julki tänä vuonna

AuroraAI-ohjelma pohjautuu avoimeen verkostotyöskentelyyn, joka ulottuu myös julkisen sektorin ulkopuolelle. Työn tueksi perustetaan AuroraAI-yhteistyöryhmä ja toimeenpanoa tukevat ryhmät eri teemojen ympärille.

Tänä vuonna AuroraAI:n aikataulutavoitteena on muun muassa kehittää toimintamallin ensimmäinen versio ja julkaista AuroraAI-verkon ensimmäinen beetaversio.

AuroraAI-tekoälyohjelma pohjautuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. AuroraAI-ohjelman hallitusohjelmasta polveutuva tavoite on tehdä arjesta ja liiketoiminnasta sujuvampaa AuroraAI-verkon avulla tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

”AuroraAI-ohjelman keskiössä on ihminen, jolle tarjotaan ennakoivasti palveluita hänen elämäntapahtumiensa mukaan. Se on jotain uutta ja ainutlaatuista. AuroraAI auttaa palveluntarvitsijoita ja palveluntarjoajia kohtaamaan toisensa. Se myös tuottaa säästöjä koko kansantaloudelle parantamalla palveluiden kustannusvaikuttavuutta”, alivaltiosihteeri Päivi Nerg sanoo tiedotteessa.