Google on myöntänyt partneri-statuksen vantaalaisten opettajien perustamalle Koulia-koulutusosuuskunnalle. Koulia tarjoaa opettajille käytännönläheistä täydennyskoulutusta teknologiassa ja on ainoa tällaisen Googlen statuksen saanut toimija Suomessa.

Google for Education Professional Development Partner -status myönnetään opettajien täydennyskoulutusta tarjoaville toimijoille. Kumppanuus oikeuttaa muun muassa Googlen kumppanuusmerkin sekä resurssisivuston käyttöön.

”Ehkä kumppanuuden suurin merkitys on takuu siitä, että meidän kouluttajamme tosiaan hallitsevat kouluttamansa työkalut ja asiat. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä ja neuvotelleet Googlen kanssa, ja moni kouluttajistamme on suorittanut myös Googlen sertifikaatteja. Tämä status on ensimmäinen Suomessa, eikä sitä anneta kenelle tahansa”, Koulian toimitusjohtaja Minna Salmi sanoo.

Peruskoulujen digiloikkaa on arvosteltu yleisesti siitä, että opettajille tarjottava täydennyskoulutus tietotekniikan käytöstä opetuksessa on ollut varsin kirjavaa. Vantaan peruskouluissa ymmärrettiin jo vuosia sitten, että opettajien kouluttaminen on isossa roolissa tietotekniikan käyttöönotossa ja niin sanotut verkkopedagogit antoivat koulutusta vertaistukena opettajalta toiselle jo vuosia ennen kuin puhuttiin nykyisistä niin sanotuista tvt- eli tieto- ja viestintäteknologian tutor-opettajista.

Koulian kouluttajille onkin vuosien tausta tällaisessa työssä, vaikka osa heistä ei enää työskentelekään Vantaalla. Nämä verkkopedagogiikan asiantuntijaopettajat perustivat Koulia-osuuskunnan viime vuonna tarjoamaan opettajille täydennyskoulutusta teknologian käytössä.

”Näemme tällaisen työn tärkeänä myös ihan peruskoulutuksen tasa-arvon kannalta”, Minna Salmi sanoo.

Osuuskunta järjestää eritasoisia, lähtötasot ja tarpeet huomioivia Google-työkalujen käyttökoulutuksia niin opettajille, oppilaitosjohdolle, tutor-opettajille kuin opettajaopiskelijoille. Koulutuksissa painotetaan yhteistä työpajamaista tekemistä omissa toimintaympäristöissä. Myös yrityksille järjestetään tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia.