Mitä henkilötunnuksen päätyminen vääriin käsiin voi tarkoittaa? Tätä kysymystä on miettinyt moni psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuodon ja asiakkaiden kiristysyritysten tultua julki.

Psykoterapiaan liittyvien tietojen lisäksi Vastaamosta on vuotanut pimeään verkkoon asiakkaiden henkilötietoja, kuten henkilötunnuksia ja osoitteita.

Digi- ja väestötietoviraston julkaiseman tietopaketin mukaan henkilötunnus on tarkoitettu henkilöiden yksilöiväksi tunnukseksi. Yksilöivä tunnus tarkoittaa, että kahdella kansalaisella ei voi olla samaa henkilötunnusta. Tämä on tärkeää, jotta esimerkiksi kahden saman nimisen henkilön tiedot eivät sekaannu keskenään esimerkiksi viranomaisten tai pankkien palveluissa.

Henkilötunnusta tulisi erilaisissa asiointipalveluissa käyttää ainoastaan asiakkaiden yksilöintiin, virasto painottaa.

”Sen sijaan henkilötunnusta ei tulisi käyttää asiakkaan tunnistamiseen. Asiakas tulisi aina tunnistaa käyntipisteasioinnissa poliisin myöntämästä henkilökortista tai passista sekä sähköisissä palveluissa vahvalla sähköisellä tunnistusvälineellä kuten pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai henkilökortin kansalaisvarmenteella”, virasto kertoo.

Tästä periaatteesta ei kuitenkaan aina pidetä kiinni.

”Valitettavasti jotkut palveluntarjoajat kuitenkin mahdollistavat asioinnin pelkkien asiakkaan itse ilmoittamien henkilötietojen pohjalta, mikä mahdollistaa väärien henkilötietojen käyttämisen. Tyypillisiä väärillä henkilötiedoilla tehtyjä huijauksia ovat erilaisten pienten luottojen ottaminen väärillä henkilötiedoilla sekä väärennetyn osoitteenmuutoksen tekeminen verkkokauppaostosten ohjaamiseksi väärään osoitteeseen. Henkilötunnusta voi myös käyttää väärin kiusaamis- ja häirintätarkoituksissa.”

Voiko henkilötunnuksen muuttaa?

Digi- ja väestötietovirasto antaa paketissaan kansalaisille neuvoja, mitä identiteettivarkauden uhriksi joutunut voi tilanteessa tehdä. Kaikissa tapauksissa kannattaa tehdä rikosilmoitus sekä noudattaa poliisin ohjeistusta.

”Rikollisten mahdollisuuksia omien henkilötietojen väärinkäyttöön voi ehkäistä muun muassa asettamalla tietojenluovutuskieltoja haluamiinsa käyttötarkoituksiin ja tekemällä muuttoeston. Vakavissa rikostapauksissa, jotka sisältävät fyysisen väkivallan uhkaa, voi harkita turvakiellon tekemistä. Mahdollista, joskin hyvin harvinaista, on myös henkilötunnuksen muuttaminen.”

”Rikollisten mahdollisuuksia omien väestörekisterissä olevien henkilötietojen väärinkäyttöön voi ehkäistä asettamalla tietojenluovutuskieltoja haluamiinsa käyttötarkoituksiin osoitteessa dvv.fi/omien-tietojen-tarkastus-palvelu.”

Omien tietojen luovutuksen voi kieltää asiakasrekistereiden päivityksiin, yhteystietojen luovuttamiseen, suoramarkkinointiin, henkilömatrikkeleiden laadintaan sekä sukututkimuksiin. Tällöin Digi- ja väestötietovirasto ei luovuta henkilön tietoja näihin käyttötarkoituksiin. Useilla viranomaisilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja väestörekisteristä eikä tietojen luovutusta viranomaistarkoituksiin voi kieltää.

Virasto kertoo, että lain mukaan henkilötunnus on tarkoitettu pysyväksi ja elinikäiseksi tunnukseksi ja sen muuttaminen on hyvin harvinaista.

”Henkilötunnuksen muuttamista voi hakea, jos joku on käyttänyt henkilötunnustasi toistuvasti väärin ja siitä on aiheutunut huomattavaa taloudellista tai muuta haittaa, sekä jos henkilötunnuksen muuttamisella voidaan estää väärinkäytön jatkuminen. Lain mukaan henkilötunnuksen muuttamisen on oltava ehdottoman välttämätöntä henkilön suojelemiseksi sellaisissa tilanteissa, joissa hänen terveyteensä tai turvallisuuteensa kohdistuu ilmeinen ja pysyvä uhka.”

Kuitenkin henkilötunnus voidaan myös muuttaa, jos henkilötunnuksen muuttamisella voidaan estää väärinkäytön haitallisten seurausten jatkuminen ja kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

– väärinkäytökset ovat toistuvia

– väärinkäytöksistä on aiheutunut huomattava taloudellinen tai muu haitta

– väärinkäytös estyy henkilötunnuksen muuttamisella.

Muuttosuojaus puolestaan ”kannattaa tehdä, jos esimerkiksi henkilötietosi on varastettu ja epäilet joutuneesi tai pelkäät joutuvasi ilkivallan kohteeksi”.

”Kun suojaus on päällä, sinun osoitteellesi ei voi tallentaa minkäänlaista osoitteenmuutosta tai jakelun keskeytystä, niin kauan kuin suojaus on päällä.”