Euroopan Unioni on julkistanut uuden digistrategiansa. EU käsittelee siinä tekoälyjen kehittämistä, datan sisämarkkinoita sekä erillisen yksikön perustamista kyberturvallisuutta silmällä pitäen.