Lainmuutoksen seurauksena Veikkauksen rahapelikoneita pelisalien ulkopuolella pelaavien on pakko tunnistautua vuodesta 2022 lähtien. Jo nyt pelaajan on tunnistauduttava pelatessaan Veikkauksen verkkopelejä.

Arpajaislain muutoksen eduskuntakäsittelyn aikana oikeusministeriö kiinnitti lausunnossaan huomion Veikkauksen asiakkailtaan keräämiin tietoihin.

”Tässä tarkoituksessa mahdollisesti kerättävän tiedon luonne ja sen suhde tietosuoja-asetukseen ja perustuslain yksityiselämän suojaan jää esityksen perusteella avoimeksi”, kerrotaan oikeusministeriön lausunnossa.

Sisäministeriö antoi eduskunnan hallintovaliokunnalle vastineen, jonka mukaan Veikkaus voisi tunnistautuneen pelaamisen myötä saada myös yksittäisen pelaajan osalta sellaista tietoa, joka voisi kyseisen pelaajan osalta edistää haitallisen pelaamisen ja peliongelmien tunnistamista.

EU:n tietosuoja-asetuksen 9. artikla asettaa tiukkoja rajoituksia terveyttä koskevien tietojen käsittelylle.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan Veikkauksen henkilötietojen keräystä on tarkoitus käsitellä pian sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä.

Aarnion mukaan arpajaislaki lähtee siitä, ettei Veikkaus käsittelisi tietosuoja-asetuksen 9. artiklan tarkoittamia arkaluonteisia tietoja, kuten terveyteen liittyviä tietoja.

Aarnio ei halunnut vielä lähteä arvioimaan, onko mahdollista, että Veikkauksen keräämät voisivat täyttää terveystiedon merkit.

”Varmaan täsmentyy, miten peliriippuvuus määritellään haitta-arvioinnissa.”

Veikkauksen laki- ja vastuullisuusjohtaja Pekka Ilmivallan mukaan jo ennen valtion rahapeliyhtiöiden yhdistymistä vuonna 2017 Veikkauksella oli algoritmi, jolla voi tiettyjen pelaamisessa tapahtuvien indikaattorien perusteella arvioida pelikäyttäytymiseen liittyvää kohonnutta riskiä.

”Meillä oli suunnitteilla erilaisia dataan perustuvia toimenpiteitä, mutta laitoimme ne jäihin tietosuoja-asetuksen myötä. Emme ole hyödyntäneet mallia millään tavalla. Haluamme saada varmuuden, onko asia ok vai ei”, Ilmivalta sanoi.

Veikkauksella on kaikkea pelaamista koskeva pelaajadata, mutta tietosuoja-asetuksen voimaan tulon jälkeen sitä ei ole voitu hyödyntää esimerkiksi pelaajien kontaktoimiseksi.

”Epäselvyys liittyy siihen, voisiko tällaista dataan perustuvaa tarkastelua pitää terveystietoon rinnastettavana”, Ilmivalta kertoo.

Veikkauksen pelaaja-analyysin suhtautuminen tietosuoja-asetukseen on ajankohtainen.

”Asiasta keskustellaan syyskuussa sosiaali- ja terveysministeriön palaverissa.”

Ilmivallan mukaan sosiaali- ja terveysministeriössä on haluja asettaa Veikkaukselle velvoite puuttua aktiivisesti peliongelmiin, jotka se havaitsee pelaajadatasta.

Veikkaus kertoo verkkosivuillaan, että se kerää asiakkailtaan näiden perustietoja, kuten nimi, syntymäaika ja yhteystiedot, ja yksilöiviä tunnisteita, kuten henkilötunnuksia. Lisäksi Veikkaus kerää muun muassa peli-, palvelu- ja maksutapahtumatietoja, kuten pelitapahtumatietoja, myyntitietoja sekä voiton lunastus- ja voitonmaksutietoja.