Monessa pelissä voi nykyisin kerätä erilaisia virtuaalisia omaisuuksia, joilla on rahallistakin arvoa pelin pelaajien kesken. Raha on houkutellut paikalle myös varkaita.