Norjalaiset mielestään todistivat tämän vuoden puolella, että paikannusta häiritsivät nimenomaan venäläiset Kuolan niemimaan suunnasta. Myös Suomi on paheksunut asiaa, koska häirintä vaikutti myös Lapissa.

Venäjä on suhtautunut asiaan ylimielisesti. ”Emme voi tutkia sellaisia asioita, joita ei ole olemassa. Tarvitsemme todisteita. Sotilaamme ovat valmiit keskusteluun, jos sille on perusteita”, sanoi ulkoministeri Sergei Lavrov, kun suomalaiskollega otti asian esiin.

BBC kirjoittaa nyt, että venäläiset näyttävät olevan laajamittaisen gps-häirinnän pioneereja. Asiaa on selvittänyt C4ADS-tutkimusorganisaatio (Centre for Advanced Defence) raportissaan. Siihen on dokumentoitu lähes 10 000 tapausta, joissa venäläisten gps-häirintää on havaittu.

Raportissa todetaan, että venäläiset ovat alalla varsinaisia pioneereja, kun tarkoituksena on puolustaa tai edistää maan strategisia etuja. Satelliittipaikannus kertoo vääriä sijaintitietoja sotilastukikohtien mutta myös satamien ja lentokenttien lähellä. Mielenkiintoista on, että signaaleja häiritään usein siellä, missä presidentti Vladimir Putin liikkuu.

Suuri osa häirinnästä kertovista tiedoista on saatu laivoilta, jotka ovat havainneet, että satelliittipaikannuksen mukaan kulkiessaan ne ovat olleet joutumassa aivan väärille vesille.

C4ADS:n mukaan häirintä toteutetaan siten, että satelliittien lähettämät signaalit ”hukutetaan”: maan pinnalta lähetetään teholtaan voimakkaampia vääriä signaaleja, jolloin paikannuslaitteet sivuuttavat aidot kauempaa tulevat.