Ylätason verkkotunnuksista .org oli yksi ensimmäisistä, jo 1980-luvun puolella käyttöön tulleista päätteistä. Toisin kuin yrityksiin viittaavat .com ja .net tai koulutukseen liittyvä .edu, oli .org tarkoitettu organisaatiolle, joille muut ylätason tunnukset eivät soveltuneet. Näitä olivat etenkin monet yleishyödylliset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

Nykyisellään .org-osoitteita hallinnoi Public Internet Registry (PIR), joka kuuluu Internet Societyn alaisuuteen. Järjestö on myymässä PIR:n Ethos Capitalille, Ars Technica uutsioi.

ICANN pyysi viime viikolla PIR:ltä lisätietoja päättääkseen siitä, pitäisikö siirto sallia. ICANN pohtii saamiensa tietojen perusteella ratkaisua: sillä on nimipalvelunhoitajan velvollisuuksista aikanaan tehdyn sopimuksen mukaan vastaukset saatuaan 30 päivää aikaa sallia tai kieltää siirto. ICANN haluaisi julkaista tietoja kauppasuunnitelmasta, mutta PIR ei ole halunnut vastata tähän ehdotukseen.

ICANN kommentoi aiemmin talouslehti Financial Timesille, että sillä ei ole valtuuksia estää kauppaa. Mutta lausunnosta voisi myös olla tulkittavissa, että jos ICANN epäilee .org-nimien myöntämistoiminnan vaarantuvan, siinä tapauksessa se voi puuttua kauppaan.

Myyntiaikeet ovat herättäneet huolta mahdollisuudesta, että Ethos Capital olisi nostamassa .org-osoitteiden hintoja. ICANN poisti muutama kuukausi sitten hintasääntelyn .org-osoitteilta.

PIR:n toimitusjohtaja Jon Nevett puolusti blogikirjoituksessa myyntiaikeita sanoen, että se on paras tulevaisuudensuunnitelma.