Tietosuojavaltuutetun toimisto on komentanut Verohallinnon huomautuksella muuttamaan käytäntöään. Tarkastuksessa kävi ilmi, että verottaja on