Aluksi ehdittiin pelästyä, että kaikki tiettynä päivänä lähetyt jopa 60  000 kirjettä sisältäisivät virheitä. Lännen Media kertoo, että selvityksessä ilmeni, että virheellisiä kirjeitä oli vain noin 2 800 kappaletta.

Virheen aiheutti tulostusohjelma, joka oli sekoittanut keskenään eri kentissä olleita tietoja. Kun elementtien määrä oli tullut täyteen, oli ohjelma alkanut heitellä tietoja satunnaisesti vääriin paikkoihin.

Ohjelmiston toimittaja on korjannut ohjelman virheen ja tulostuksen laadunvarmistusta on parannettu

Tietosuojavaltuutettu on perehtynyt tapauksiin ja antaa tällä viikolla ratkaisunsa asiasta. Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman kommentoi jo ennakkotietona Lännen Medialle, että virheestä ei aiheutunut Verohallinnolta saadun selvityksen mukaan suurta tietoturvariskiä.

Virheellisissä kirjeissä oli noin 2 300 ihmisen tietoja. Niissä oli vain kuuden ihmisen tunnistetietoja, kuten henkilötunnuksia ja pankkitilien numeroita. Lopuissa väärille ihmisille päätyneissä kirjeissä oli summia ja numerotietoja, joita ei voi yhdistää tiettyihin henkilöihin, Verohallinnon kehitys- ja tietohallintojohtaja Jarkko Levasma kertoo Lännen Medialle.

Apulaistietosuojavaltuutetun mukaan tiedot olivat "sotkeutuneet hyvin monipuolisesti keskenään". Siksi tietoja ei voi helposti yhdistää henkilöön ja väärinkäyttää.

Henkilöt, joiden tietoja on päätynyt vääriin osoitteisiin, saavat lähiviikkoina tapahtuneesta ilmoittavan kirjeen.