EU ja Iso-Britannia ovat sopineet kauppa- ja yhteistyösopimuksessaan neljän kuukauden lisäajasta henkilötietojen siirroille Britanniaan, tiedottaa Suomen tietosuojavaltuutetun toimisto. Lisäajalla varmistetaan tiedonsiirtojen jatkuvuus EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksen voimaan astumisen jälkeen tietosuojan riittävyyspäätösten valmistelun ollessa vielä kesken. Lisäaikaa voidaan myös jatkaa kahdella kuukaudella, ellei jompikumpi osapuoli vastusta pidennystä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan Euroopan komissio pyrkii tekemään kaksi päätöstä Britannian henkilötietojen suojan riittävyydestä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin nojalla. Jos komissio arvioi Britannian tietosuojan tason olevan riittävä, komission riittävyyspäätökset olisivat tulevaisuudessa ensisijaisia henkilötietojen siirtoperusteita. Lisäaika päättyy ennen määräaikaa, jos komission riittävyyspäätökset hyväksytään ennen sitä.

Edellytys lisäajalle on, että Britanniassa sovellettava tietosuojalainsäädäntö säilyy muuttumattomana kyseisen ajan. Henkilötietojen siirtoja koskeva lisäaika käynnistyy, kun kauppa- ja yhteistyösopimus astuu voimaan.