Lontoon Gatwickin lentokenttä jouduttiin sulkemaan torstaina droneilla tehdyn häiriköinnin takia. Tekniikka&Talous kertoi viime vuoden joulukuussa kriittisten kohteiden geoaitaamisesta sekä droneja koskevasta valvonnasta EU:ssa.

EU aikoo säännellä droneja ja niiden käyttöä. Keskeisin EU sääntelyn tavoite on kehittää automatisoitu miehittämättömän ilmailun lennonvalvontajärjestelmä, joka on turvallinen sekä lennokeille että miehitetyille ilma-aluksille.

Ensi vaiheessa sääntely tuo tullessaan kaikkien lennokkien rekisteröintipakon ja sähköisen tunnistamisen. Tämän jälkeen yhteistä ilmatilaa voidaan säädellä niin sanotulla geoaidalla.

Geoaitaamisessa lennokkien ilmatilaa rajoitetaan gps:n avulla. Kun lennokki saavuttaa geoaidan rajan, se ei pysty etenemään aidan sisäpuolelle, vaan ohjaajan on käännyttävä takaisin.

Järjestelmästä on tarkoitus tehdä reaaliaikainen. Esimerkiksi pelastuslaitos voisi piirtää onnettomuusalueelle tilapäisen geoaidan työrauhan takaamiseksi pelastuskopterille. Samalla tieto tilapäisestä geoaitauksesta välittyisi myös lennokkien lennättäjille.

Suomessa lentoasemien lisäksi esimerkiksi Olympiastadionin ympäristö on geoaidattu alue.

Työ eurooppalaisen lainsäädännön luomiseksi on kesken. Tavoitteena on saada uusi sääntely voimaan vuonna 2019. Trafin johtava asiantuntija Jukka Hannola kuitenkin kertoo T&T:lle, että tavoite on kunnianhimoinen, eikä lainsäädäntö välttämättä ehdi toteutua tavoiteaikataulussa.