Neljäsosa it-päättäjistä odottaa heidän johtamiensa yritysten siirtävän kaikki it-toimintonsa pilveen ensi vuoden kuluessa, ilmenee viestintäyhtiö O'Reilly Median tekemästä tutkimuksesta. Kyselyyn osallistui kaikkiaan 1 283 it-johtajaa eri kokoisista yrityksistä.

Eikä laaja pilvisiirtymä ole vain rajalliset it-resurssit omaavien pienten firmojen harrastus ja innostuksen kohde. Suurten, yli 10 000 työntekijän yritysten it-pomoista 17 prosenttia sanoo, että kaikki heidän organisaatioidensa it-sovellukset on jo siirretty pilvipalveluihin.

Edelleen on huomioitava se, että kalifornialainen O'Reilly Media toteutti kyselynsä tammi-helmikuussa eli juuri ennen kuin koronavirus alkoi purra yritys-it:n palveluihin. Pandemian poikkeusoloissa yritysten pilvi-innon uskotaan vain lisääntyneen, ZDnet huomauttaa.

Kaiken kaikkiaan käynnissä on odotettuakin valtavampi pilvisiirtymä. Sen lisäksi, että 25 prosenttia digipomoista siirtää kaikki sovellukset pilveen, enemmän kuin kaksi kolmasosaa tietohallintojohtajista sanoo vievänsä ainakin suurimman osan eli yli puolet it-toiminnoista pilvipalveluiden piiriin.

Runsas puolet it-johtajista käyttää monipilven mallia eli vähintään kahta palvelumyyjää. Kärkisijoja pitävät hallussaan vanhat tutut toimijat: AWS, Microsoft Azure ja Google Cloud Platform, jotka kamppailevat monipilven markkinakakun paksuimmista siivuista.

Näitä erikoistaitoja tarvitaan

Niin kauan kuin itse pilvestä on puhuttu, on käyty keskustelua myös pilvilaskennan vaatimista uusista it-taidoista. Mitä nämä pilven erikoistaidot sitten ovat? O'Reillyn kyselyssä on selvitetty vallankin kolmea aluetta eli mikropalveluja, sre-järjestelmiä ja palvelimetonta laskentaa.

Puolet it-johtajista sanoo käyttävänsä mikropalvelujen konsepteja, työkaluja ja menetelmiä ohjelmistokehityksessä. Mikropalvelut ovat silti melko tuore pilvitaitojen alue, sillä seitsemän it-johtajaa kymmenestä sanoo käyttäneensä mikropalveluja vähemmän kuin kolmen vuoden ajan.

O'Reillyn tutkijat Roger Magoulas ja Steve Swoyer varoittavat yrityksiä suorastaan riehaantumasta mikropalveluista, jotka heidän mielestään eivät välttämättä ole vielä täysin valmiita yritysten arkeen.

"Jos kehitystiimit käyttävät mikropalveluja ei se vielä merkitse sitä, että näiden palveluiden työkalut ja menetelmät olisivat kaikille muille toimijoille yhtä selvää kauraa", kaksikko kirjoittaa raportissaan.

Magoulas ja Swoyer aprikoivat, että sre-järjestelmät (site reliability engineering) voivat hyvinkin tasoittaa mikropalvelujen tietä yrityskäytössä. Sivustojen luotettavuuden suunnittelu on Googlen vuonna 2003 luoma toimintamalli, joka käyttää ohjelmistosuunnittelun periaatteita monimutkaisen infrastruktuurin tehokkaaseen hallintaan.

O'Reillyn kyselyssä 35 prosenttia organisaatioista on jo ottanut sre-toimintoja käyttöönsä ja lähes puolet yrityksistä aikoo tehdä näin jo lähiaikoina.

Faas on vielä kysymysmerkki

Sen sijaan Magoulas ja Swoyer ovat aika varovaisia palvelimettomuuden eli faas-palveluiden (function-as-a-service) näkymiä arvioidessaan. Heidän mielestään palvelimettoman laskennan kehitys riippuu myös mikropalveluista ja sre-järjestelmistä.

Vaikka 34 prosenttia O'Reillyn kyselyyn vastanneista it-pomoista sanoo käyttävänsä palvelimetonta laskentaa, suurimmalla osalla firmoista ei ole aikomustakaan tehdä näin lähiaikoina.

Magoulas ja Swoyer pitävät silti selviönä sitä, että itse pilven voittokulun myötä myös mainitut kolme aluetta eli mikropalvelut, sre-järjestelmät ja palvelimettomuus yleistyvät ja kehittyvät yritys-it:n piirissä lähivuosina.