Koronapandemia iskee rajusti myös autokauppaan.

Bloomberg-konsernin analyysiyksikkö BloombergNEF ennustaa tuoreessa Electric Vehicle Outlook -katsauksessaan, että henkilöautomyynti putoaa kuluvana vuonna 23 prosentilla.

Sähköautot kärsivät kokonaismarkkinaa vähemmän, ja niiden myynti putoaa kuluvana vuonna 18 prosentilla 1,7 miljoonaan kappaleeseen. Kauppaa piristävät olemassaoleva tilauskanta, uudet mallit sekä Euroopassa ja Kiinassa omaksutut kannustimet.

Kuluvana vuonna sähköautojen osuus kokonaismyynnistä on noin 3%, kuten viime vuonnakin, mutta niiden markkinaosuus kasvaa vuoteen 2023 mennessä seitsemään prosenttiin ja 5,4 miljoonaan kappaleeseen.

Kokonaismarkkina kohoaa vuoden 2019 tasolle vasta 2025.

BNEF ennustaa, että sähköautot valloittavat kymmenyksen henkilöautojen kokonaismyynnistä vuonna 2025. Osuus nousee 28 prosenttiin vuonna 2030 ja 58 prosenttiin 2040.

Hintapariteetti sähkö- ja polttomoottoriautojen välillä saavutetaan ensimmäisenä Euroopan suurten autojen markkinalla vuonna 2022, ja pääosassa markkinoita vuosikymmenen puoleenväliin mennessä. Jälkijunassa tulevat Intian ja Japanin pikkuautomarkkinat, joissa pariteetti saavutetaan vasta 2030-luvulla.

Polttomoottoriautojen myyntihuippu saavutettiin vuonna 2017, eikä siihen enää palata, mutta autokannan kasvu jatkuu vuoteen 2030. Henkilöautojen kokonaismyynnin kasvu saavuttaa huippunsa vuonna 2036 eikä koskaan ylitä symbolista 100 miljoonan auton vuosisummaa.

Vuoteen 2040 mennessä henkilöautoja on käytössä yhteensä noin 1,6 miljardia, joista vajaat 500 miljoonaa (31%) on sähköautoja. Kiinassa ja joissakin Euroopan maissa määrä kohoaa jo yli 50 prosentin.

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen - mopojen, skoottereiden, moottoripyörien, riksojen, tuktukien ja sensellaisten - markkinassa sähkövoima valtaa alaa nopeammin. BNEF:n mukaan kaksi- ja kolmipyöräisten myynnistä jo 30% menee sähköiselle puolelle.

Vuonna 2040 jo 77% myydyistä kaksipyöräisistä on sähkökäyttöisiä.

Vielä suositumpia ovat sähkökäyttöiset bussit, joiden osuus globaalista ajoneuvokannasta on kaksi kolmannesta vuonna 2040. Toisaalta myös dieselbussit pitävät pintansa, ja aikanaan myös vetyä käyttävät polttokennobussit murtautuvat markkinoille. Niiden osuus kaupunkiliikenteen busseista on BNEF:n mukaan 6,5 prosenttia kahden vuosikymmenen päästä.

Sen sijaan henkilöautoissa polttokennot eivät menesty: niiden osuus autokannasta on prosentin luokkaa vuonna 2040.

Mikäli kasvuluvut pysyvät tällaisena, ei sähköautoilu aiheuta järin suurta haastetta energiantuotannolle.

Vuonna 2040 sähköiset henkilöautot kuluttavat yhteensä 1 290 terawattituntia, raskas ja muu kaupallinen liikenne 389 TWh, sähköbussit 216 TWh ja kaksipyöräiset 69 TWh energiaa, joka taas olisi noin viiden prosentin osuus globaalista sähkönkulutuksesta.

Bloombergin skenaariossa tieliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat koko tarkastelukauden ajan kuuden gigatonnin tienoilla, ja vuonna 2040 6% korkeammat kuin viime vuonna. Tuolloin sähköautot vähentäisivät päästöjä noin 2,6 gigatonnin edestä vuodessa, ja siitä eteenpäin toivottavasti paljon enemmän, mutta BNEF peräänkuuluttaa esimerkiksi raskaan liikenteen tiukempien polttoainetaloudellisuussäännöksiä, mikäli kokonaispäästöihin halutaan puuttua tehokkaammin.

Materiaalivarantojen puolella BNEF uskoo, että nykyinen litiumin tuotantokapasiteetti riittää tyydyttämään 2020-luvun tarpeet, mutta kobolttikaivoksia tarvittaisiin lisää. Pidemmällä tähtäimellä materiaalipula ei kuitenkaan uhkaa.