HTTP Archiven vuoden 2022 verkon teknologiaraportti osoittaa, ettei Webassembly ole juurikaan lyönyt läpi. Lisäksi samainen raportti osoittaa,