Metan viestintäsovellus WhatsApp on saamassa uusia tapoja muotoilla tekstiä. WhatsApp on jo pitkään tukenut yleisimpiä tekstinmuotoilutapoja,