TechCrunch kirjoittaa, että Hollannin tietosuojaviranomainen on ollut irlantilaisiin kollegoihinsa, jotka vastaavat yksityisyysasioista koko Euroopan tasolla.

Windowsin tapaa kerätä tietoja käyttäjästä on viritelty vuosien varrella. Hollantilaiset ovat tutkineet viime vuonna gdpr:n vuoksi tehtyjä muutoksia ja löytäneet niistä jotakin epäilyttävää. Tiedonkeruussa ja -prosessoinnissa saattaa olla kohtia, jotka rikkovat lakeja.

Irlantilaisilla on kädet täynnä töitä, koska gdpr-tietosuoja-asetus ja sen tulkitseminen ovat lisänneet taakkaa. Microsoft vakuuttaa tekevänsä hyvässä hengessä yhteistyötä tietosuojaviranomaisten kanssa ja omalta osaltaan pyrkineensä tekemään yksityisyyteen vaikuttavat Windowsin asetukset mahdollisimman helpoiksi ymmärtää ja säätää.

Hollannin tietosuojaviranomaiset kehottavat Windows 10 -käyttäjiä olemaan valppaina sen yksityisasetusten suhteen niin käyttöjärjestelmää asentaessaan kuin käyttäessäänkin.

”Microsoftilla on lupa käsitellä henkilökohtaista dataa tietyissä puitteissa. Olemme huomanneet, että se kerää sekä diagnosointiin liittyvää että siihen liittymätöntä dataa. Haluaisimme nyt tietää, onko jälkimmäistä lainkaan pakko kerätä ja onko asiasta informoitu käyttäjiä riittävästi”, hollantilaiset sanovat.

Nyt halutaan selvittää, kerääkö Microsoft enemmän dataa kuin olisi välttämätöntä. Yksi gdpr:n peruskivistä on juuri ”dataminimalisointi” eli turhan datanhaalimisen lopettaminen.