Lue opasjuttu Botti pelaa Wordlea – näin koodaat sanoja keksivän algoritmin sekä itse koodausohjeet jutusta Näin koodataan botti.

Jokainen viisikirjaiminen sana sisältää neljä kirjainparia:

Käynnistyessään Perttu laskee, kuinka monta kertaa kukin kirjainpari esiintyy kullakin paikalla.

Sanaehdokkaita keksiessään Perttu pisteyttää ne kertomalla sanan kirjainparien esiintymiskerrat keskenään.

Esimerkki: Perttu keksii sanat BUILD ja BOILD. Näistä vain ensin mainittu on kelvollinen sana. Puhtaasti kirjainten jakaumien perusteella BOILD on vahvempi, koska O on toisena kirjaimena yleisempi kuin U. Siksi Perttu keksii BOILDin todennäköisemmin kuin BUILDin. Kirjainparipisteytyksessä tilanne muuttuu:

Tilanne 1
Tilanne 2

Kaavassa käytetään kertolaskua, jotta erittäin harvinaisten kirjainparien vaikutus voimistuisi. Jos esiintymis­kerrat laskettaisiin yhteen, BOILD saisi 156 pistettä ja BUILD 163, jolloin ehdotukset olisivat jokseenkin tasavahvat. Kertolaskulla sen sijaan ehdotuksista oikeasti parempi, BUILD, saa liki kuusin­kertaisen pistemäärän epäkelpoon BOILDiin verrattuna.

Ylläolevasta kaavata poiketen Perttu lisää kertolaskun kuhunkin tekijään 1, jotta 0 kertaa esiintyvä kirjainpari ei nollaisi koko pistemäärää. Näin säilytetään Pertun mahdollisuus keksiä mikä tahansa sana – myös sellainen, joka sen pohjasanastosta puuttuu.

LUE MYÖS: