Näin rakennetaan avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä, jolla pyörii kuudesosa maailman www-sivuista. Toukokuussa 2010 Andrew Nacin muokkasi