Tietosuojavaltuutetun toimisto on määrännyt toimipaikkaansa Suomessa pitävälle yritykselle 122 000 euron seuraamusmaksun terveystietojen asiattomasta käsittelystä. Yrityksellä ei ollut gdpr:n mukaista suostumusta painoindeksiä ja maksimaalista hapenottokykyä koskevien tietojen käsittelyyn, vaikka kyseiset tiedot olivat osa sen ydinliiketoimintaa.