Rajavartiolaitos on ottanut käyttöön digitaalisen venäjänkielen oppaan, joten rajalla pystytään nyt keskustelemaan maahantulijoiden kanssa tabletin avustuksella. Oppaasta voi hakea noin 1 500 venäjänkielistä fraasia jokapäiväisiin tilanteisiin.

Venäläisturisti ajaa raja-asemalle ja avaa auton ikkunan. Rajavartija ottaa hänet tarkastushalliin ja naputtelee kädessään olevalle tabletille sanan ”ajakaa”. Tablettisovellus antaa useita vaihtoehtoja, joista rajavartija valitsee kohdan ”tarkastushalliin”. Seuraavaksi tabletti puhuu fraasin venäjäksi maahantulijalle.

”Tämä sujuvoittaa asiointia huomattavasti. Osa rajavartiolaitoksen henkilökunnastahan puhuu venäjää hyvin, osa osaa jonkin verran ja osa ei lainkaan”, Juha Telkkinen kertoo. Telkkinen on toimitusjohtaja ohjelman tuottaneessa Promentor Solutions Oy:ssä.

”Aikaisemmin rajamiehet ovat kantaneet mukanaan paksua paperinivaskaa, josta on sitten haettu sopiva fraasi ja näytetty se paperilla maahantulijalle.”

Opas sisältää noin 1 500 fraasia sekä 9 500 sanaa arkipäiväisiin rajan puhetilanteisiin. Hakuja voi tehdä yksittäisellä sanalla, lauseella tai aiheotsikolla.

Puheentunnistus puuttuu

Opas palvelee myös turisteja, sillä he voivat kirjoittaa rajavartijan tabletille venäjäksi ja opas kääntää sen suomeksi. Puheentunnistusta oppaassa ei kuitenkaan ole, sillä se ei Telkkisen mukaan toimi riittävän luotettavasti venäjäksi ja suomeksi.

Keskusteluopasta käyttävät myös raja- ja merivartiokoulun oppilaat, jotka voivat opiskella venäjää sen ja verkkopalvelussa olevan kielistudion avulla.

Tarve venäjänkielelle on kasvanut itärajan merkityksen lisäännyttyä. Suomen puolelle tulee taas muutaman vuoden hiljaisemman jakson jälkeen paljon venäläisiä turisteja, ja Venäjän vastainen raja on myös EU:n ulkoraja.

Opas on tuotettu Sisäisen turvallisuuden rahaston ISF:n eli Internal Security Fundin tuella. Osapuolet eivät kerro kaupan tarkkaa hintaa.

Teidänhän pitäisi myydä tämä opas ehdottomasti myös venäläisille.

”Tarkoitus olisi myydä sovellusta myös muille Venäjän vastaisille rajoille. Meillä ei kuitenkaan ole oikeuksia aineistoon, vaan oikeudet ovat tarkan tilauksen tehneellä Rajavartiolaitoksella, joten asiasta pitää neuvotella heidän kanssaan. Asia on kyllä suunnitelmissa”, Juha Telkkinen kertoo.

Promentor Solutions on erikoistunut digitaalisiin kielipalveluihin ja palkittu useasti innovatiivisista digitaalisista kielenoppimisratkaisuista. Yhtiö on tuottanut sisältöjä suomen lisäksi englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, venäjäksi ja kiinaksi. Kielisisältöjä on tuotettu useille viranomaisille, muun muassa tuomioistuimille ja oikeusavustajille.